• GRATIS verzending in België vanaf €40.
 • UITVERKOOP tot 50% korting!

Algemene voorwaarden

 

Algemeen:

 

 1. Onze artikelen zijn betaalbaar via volgend rekeningnummer: BE32 9733 8178 8802 op naam van Oggie Creatief. Je kan ons vinden op Grashoven 3, 3806 Velm. We zijn bereikbaar via e-mail: oggiecreatief@hotmail.com. BTW nummer: BE0741.966.757

 

   2. Wij hebben geen bakstenen winkel. Bestellen kan enkel via de webshop. Afhalen kan enkel op afspraak en bij voorafbetaling. Wij zetten uw bestelling klaar nadat we het verschuldigde bedrag ontvangen hebben op de bankrekening. Wij verwittigen u nadien voor levering (regio Sint-Truiden) of afhaling.

 

   3. Het is absoluut verboden de foto's op de website te gebruiken voor eender welke doeleinden! De foto's zijn eigendom van Oggie Creatief. Zonder toestemming mogen deze nooit gekopieerd of gebruikt worden.

   

  Prijzen:

   

      4. Onze prijzen zijn vastgesteld op basis van de gangbare prijzen tijdens het afsluiten van de overeenkomst. Wij houden evenwel uitdrukkelijk het recht ze te wijzigen indien de loonkosten of enig andere bepalende prijs een betekenisvolle verhoging hebben ondergaan na afsluiting van de overeenkomst.

   

      5. Voor sommige gepersonaliseerde artikelen wordt een vaste kost van 10 euro aangerekend, bijvoorbeeld voor het verwerken van logo’s of andere personalisaties. Dit wordt steeds aangegeven bij de bestelling of de offerte! Wordt het niet aangegeven bij uw bestelling, dan geldt deze regel niet op uw artikel.

   

      6. Oggie Creatief is een klein bedrijf, vrijgesteld van BTW. Verpakking, verzending, eventuele verzekeringen, taksen en douanerechten zijn niet inbegrepen en dus ten laste van de klant. 

          Voor verzending binnen België wordt een bijdrage van 6,00 euro aangerekend per postpakket. Verzending gebeurt via Bpost.

          Wij bieden voor een selectie artikelen brievenbuspost aan, aan een tarief van 2,20 euro. Deze artikelen beschikken over een duidelijk onderschrift, waarin vermeld staat dat brievenbuspost mogelijk is. Artikelen zonder dit onderschrift worden niet per brievenbuspost verstuurd. Oggie Creatief is niet verantwoordelijk voor verloren gaande post of beschadigingen. Brievenbuspost is zonder track and trace en op verantwoordelijkheid en eigen risico van de consument. 

   

  Wettelijke garantie:

   

     7. Producten die verkocht worden, moeten in goede staat zijn en moeten dus werken. Indien dit niet het geval is, heeft de consument recht om het product terug te sturen en zal de consument na verificatie zijn aankoopbedrag en eventuele onkosten terug gevorderd krijgen (op rekeningnummer). Indien mogelijk kan het product geruild worden tegen hetzelfde product en wordt het aankoopbedrag niet teruggestort.

   

  Leveringstermijn:

   

     8. De leveringstermijn is bepaald onder voorbehoud van alle onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen buiten onze wil. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant geen recht tot annulering van zijn order noch tot weigering van ontvangst en weigering van betaling der goederen of prestaties, noch op enige vorm van schadevergoeding.

     

      9. We streven ernaar om uw bestelling tussen 3 en 5 werkdagen te verwerken. Gelieve ermee rekening te houden dat gepersonaliseerde artikelen en artikelen die niet op voorraad zijn een langere leveringstermijn hebben. 

   

  Klachten/Herroepingsrecht:

   

      10. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief of per mail en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn worden de artikelen geacht te zijn aanvaard.

   

      11. De consument heeft 14 dagen de tijd om afstand te doen van de aankoop. Het volstaat dat de consument hiervoor via oggiecreatief@hotmail.com contact opneemt met de verkoper. Het retourzenden wordt betaald door de consument en dient verzonden te worden via de post. Indien het pakket binnen de voorafgestelde tijd teruggestuurd wordt, in de oorspronkelijke verpakking en zonder beschadigingen of gebruikssporen, dan zal Oggie Creatief overgaan tot het terugbetalen van de aankoopprijs en eventuele (heen)verzendingskosten. Retourkosten blijven altijd onvergoed.

  Uitzonderd van deze regel zijn en mag dus niet geretourneerd worden: bederfelijke producten, producten op maat, gepersonaliseerde producten, producten die niet teruggestuurd kunnen worden omwille van hygiënische redenen zoals mondkapjes.

   

     12. Het is altijd mogelijk dat u ontevreden bent over een dienst of een artikel. Gelieve met ons contact op te nemen. Zo kunnen we samen proberen tot een oplossing komen waarbij elke partij zich goed voelt. 

   

  Privacy:

   

  Als je iets bestelt, hebben wij jouw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Er worden nooit klantengegevens doorgespeeld aan andere partijen, tenzij in uitzonderlijke gevallen aan de overheid. De gegevens worden enkel gebruikt voor de bestelling te kunnen verwerken.

   

  Je hebt ten allen tijde recht om ons te vragen over welke gegevens wij van jou beschikbaar hebben. Dat kan via oggiecreatief@hotmail.com.

   

  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn. Dat kan je doen in je account.

   

  Je hebt het recht om je account te laten verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om je account te verwijderen, dan zullen wij de gegevens die tot jou herleidbaar zijn verwijderen, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. We kunnen dit verzoek niet inwilligen indien er nog openstaande betalingen en/of facturen zijn in je account.